• FLYTTEPROSESS,  Foreldre,  HVERDAG,  USA

    okey, I love this

    De dagene jeg trodde skulle bli kjedelige, er langt i fra det. Jeg prøver ny mat, sykler på stranden og blir kjent med USA på den måten jeg ønsker. Da vi fant ut at vi skulle gjennom en omveltning av livet slik det var, ble en av mine flere frykter at jeg kom til å kjede meg. Som jeg har nevnt tidligere har jeg hatt lett for å gå i kjelleren når jeg brenner lyset i begge ender og ikke tenker på meg selv. Min rolle her er først og fremst bufferen for de andre, der etter kan jeg være Tuva. Nå skal ikke jeg sitte her og si at…